Maksík

MAKSÍK otestujte sa

MAKSÍK je už 13 rokov rozprávkovým sprievodcom detí po svete matematiky. Päťkrát do roka im pošle príbeh s matematickými úlohami.

MAKSÍK je už 13 rokov rozprávkovým sprievodcom detí po svete matematiky. Päťkrát do roka im pošle príbeh s matematickými úlohami. Učí ich čítať s porozumením, hľadať nové riešenia. Deti ich zvládnu hravo. Ako ste na tom vy? 

Trochu sme vám to zľahčili  – Maksáčikovia nemajú ponúknuté odpovede 🙂

Výsledok

Super! Máte náš obdiv.

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila TALENTÍDA. MAKSÍK je celoročná matematická súťaž pre druhákov – štvrtákov na ZŠ. S Maksíkom môže Vaše dieťa zažívať radosť z objavovania a aj sa umelecky prejaviť, lebo Maksík svoje príbehy ilustruje detskými obrázkami. Kto to nechce zmeškať, mal by sa do 28. 9. 2021 prihlásiť a poslať vyplnený odpovedník. Úlohy MAKSÍKa sú už v školách aj na stránke maksik.sk.
MAKSÍK otestujte sa

Dnes nebol Váš deň.

Skúste znova. Test pripravila TALENTÍDA.

MAKSÍK je celoročná matematická súťaž pre druhákov – štvrtákov na ZŠ. S Maksíkom môže Vaše dieťa zažívať radosť z objavovania a aj sa umelecky prejaviť, lebo Maksík svoje príbehy ilustruje detskými obrázkami.

Kto to nechce zmeškať, mal by sa do 28. 9. 2021 prihlásiť a poslať vyplnený odpovedník. Úlohy MAKSÍKa sú už v školách aj na stránke maksik.sk.

MAKSÍK otestujte sa

#1. V lesnej škôlke vypukla panika. Počas obeda sa stratili koala Kala, pštros Mufi, kengura Lina a psík Dino. Do hľadania sa zapojili všetky zvieratká. Našťastie som od farmára Jerryho dostal cez messenger správu:

„Mláďatá spia v mojich košíkoch. V každom košíku je jedno mláďa. Koala Kala a kengura Lina spia v rovnakých košíkoch. V košíku s dvomi ušami spí dvojnohé zviera. Koala Kala nie je vedľa pštrosa Mufiho.“

V ktorom košíku spí psík Dino?

Ďalej

#2. Štyria kamaráti prileteli do Paríža na Deň farieb. Farebne oblečení ľudia mali v rukách farebné zástavky, farebné kvety a vypúšťali farebné balóny. Rozhodli sa vypustiť balóny z Eiffelovej veže.

Maksík si kúpil 8 červených balónov, Klokanko 12 oran­žových, Makso 18 zelených a Všetkovedko 20 tyrkysových balónov.

Pri nafukovaní im niekoľko balónov prasklo.

Maksíkovi praskol každý druhý balón, Klokankovi každý tretí, Maksovi každý šiesty a Všetkovedkovi každý štvrtý.

Koľko balónov spolu vypustili?

Ďalej

#3. Prvý raz v New Yorku! Keď som zbadal mrakodrapy, skoro som omdlel. Taká výška.

Vbehol som do prvého mrakodrapu. Najprv som sa vyviezol na 38. poschodie. Výťah išiel ako strela. Potom som sa zviezol na 32. poschodie, potom zas 42 poschodí nahor, potom 18 poschodí nadol a nakoniec som sa vyviezol 42 poschodí nahor výťahom. Posledné 4 poschodia som musel ísť po schodoch, lebo tam už výťah nechodil. A ocitol som sa na najvrchnejšom poschodí.

Koľko poschodí mal mrakodrap?

Ďalej

#4. Faraón Pepi nechal postaviť pyramídy pre svojich dvoch synov Ibiho a Venisa.
Pyramídy boli z rovnakých kamenných kociek. Všetky py­ra­mí­dy vyzerali podobne, líšili sa iba počtom poschodí. Čím starší syn, tým viac poschodí. Vo vnútri pyramíd žiadna kocka nechýbala.

Na obrázku 1 je pohľad spredu a zhora na Ibiho dvojposchodovú pyramídu, postavenú z piatich kociek.

Na obrázku 2 sú pohľady na Venisovu trojposchodovú pyramídu.

Z koľkých kamenných kociek je Venisova pyramída?

Ďalej

#5. Pred náročným lovom dostane každý lovec od šamana niekoľko kvapiek elixíru sily. Šaman pri jeho varení veľmi presne dodržiava predpísaný recept. Bylinky, ktoré do elixíru pridáva, váži na špeciálnych váhach. Sú z takého ľahkého materiálu, že prázd­ne sa ani nedajú od­vá­žiť.

Do elixíru ide 5 byliniek, ktoré mu­­sia byť vy­vá­žené tak, ako vidíš na ob­rázku. Šaman mi pre­zra­dil, že do elixíru ide 5 gra­mov šal­vie.

Koľ­ko gramov ibišteka dá­va šaman do elixí­ru?

Koniec
MAKSÍK otestujte sa

ZdieľaŤ ČlÁNOK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email