Maks

MAKS otestujte sa

Za 27 rokov súťaže MAKS sa už nazbieralo viac ako pol milióna Maksáčov! Zapoj sa.

Matika nie je v škole dvakrát obľúbená. Napriek tomu úlohy matematickej súťaže MAKS vo voľnom čase dobrovoľne riešia stovky detí. Za 27 rokov súťaže sa ich už nazbieralo viac ako pol milióna!

Skúste, ako by ste si s MAKSovskými úlohami poradili vy. 🙂

Výsledok

Super! Máte náš obdiv.

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila TALENTÍDA. Celoročná matematická súťaž MAKS pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG práve štartuje. Úlohy 1. kola a všetko o súťaži už je na stránke. Kto nechce zmeškať šancu stať sa MAKSiHViezdou alebo MAKSiFrajerom, mal by sa do 4. 10. prihlásiť a vyplniť elektronický odpovedník.
MAKS otestujte sa

Dnes nebol Váš deň.

Skúste znova. Test pripravila TALENTÍDA.

Celoročná matematická súťaž MAKS pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG práve štartuje. Úlohy 1. kola a všetko o súťaži už je na stránke. Kto nechce zmeškať šancu stať sa MAKSiHViezdou alebo MAKSiFrajerom, mal by sa do 4. 10. prihlásiť a vyplniť elektronický odpovedník.

MAKS otestujte sa

#1. V krajine Numberland si v auguste 2020 pripomenuli 250 rokov od smrti ich najobľúbenejšej kráľovnej Matildy. Dožila sa 88 rokov a vládla neuveriteľných 52 rokov. Korunu odovzdala svojmu synovi Teodorovi 5 rokov pred svojou smrťou. V ktorom roku odovzdala Matilda vládu Teodorovi?

Ďalej

#2. Pekár Alojz Chlebo je známy tým, že všetky jeho žemle sú rovnako veľké a rov­na­ko dobré. Raz na­plnil pe­ká­renský vozík 500 čerstvo upečenými žemľami. Jeho učeň Miško Pekárik zistil, že plný vozík je trikrát ťažší ako sa­mot­né žemle. Alojz Chlebo si zase uvedomil, že plný vozík je o 50 kg ťažší ako sa­­motné žemle. Koľko gramov váži jedna žemľa?

Ďalej

#3. Ocko išiel Anku odprevadiť na stanicu. Rýchlosťou 4 km/h prešli spolu 3 km, potom sa rozlúčili. Anka pokračovala rovnakou rýchlosťou ďalej, ocko sa rýchlosťou 6 km/h vrátil domov. Prišiel tam presne v čase, keď Anka dorazila na stanicu. Aká dlhá bola cesta z domu na stanicu?

Ďalej

#4. Vo vreci je 13 kociek a 7 guliek. 12 telies je bielych, 8 je čiernych. Nič bližšie o ob­sahu vreca ne­vie­me. Najmenej koľko telies musí vy­padnúť dierou na dne vreca, aby sme mali istotu, že me­dzi vy­padnutými telesami budú as­poň dve biele kocky?

Ďalej

#5. Danka dostala k meninám čokoládovú bonboniéru. Je v nej 16 čokoládok troch tvarov (obr.).
• Hmotnosť čokoládok v prvom rade 140 g.
• Hmotnosť čokoládok v druhom rade 110 g.
• Hmotnosť čokoládok v prvom stĺpci 100 g.
Koľko gramov čokolády je v celej bonboniére?

Koniec
MAKS otestujte sa

ZdieľaŤ ČlÁNOK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email