Súťaž Matematický klokan

Matematický klokan

ÚLOHA NA DNES

Hra je ukončená.
Ďakujeme všetkým za účasť. Veríme, že ste sa zabavili a aj niečo nové dozvedeli.
Vaše odpovede vyhodnotíme.