Súťaž Matematický klokan

Matematický klokan

KARTA ŠKOLYNa vstup do Karty školy potrebujete kód a heslo. Ak z nejakých dôvodov kód resp. heslo nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52, 0903 / 722 986) alebo e-mailom.

Kód školy:  

Heslo: