Ela Drozenová
Základná škola s MŠ, MPČĽ 35, Brezno
1/138