Nelka Kovaľová
Základná škola, Hroncova 23, Košice
1/4