Terézia Podskalková
Základná škola s MŠ, Horná Ves
1/298