Nathaniel Stasinka
Spojená škola - Základná škola, Malinovo
1/176