Anetka Vančová
Základná škola M. R. Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
1/171