Sárka Šipoš
Základná škola, Staničná 13, Košice
1/16