Pokyny pre žiakov – EXPERT geniality show online
Pozorne si prečítaj celé pokyny.
 1. Vyber, v ktorom si ročníku.
 2. Piataci, šiestaci alebo primáni: Témy si nevyberáš. Volíš si iba poradie dvoch testov, v akom ich budeš riešiť. V každom teste je 20 otázok.

  Siedmaci, sekundáni a starší: Vyber si prvú a druhú tému. Budeš riešiť dva testy po 25 otázok.
 3. Klikni na tlačidlo Ďalej.
 4. Skontroluj si svoje údaje. Ak chceš niečo zmeniť, klikni na Zmeniť výber. Ak sú údaje správne, klikni na Spustiť test. Odvtedy začne plynúť čas. Na prácu budeš mať 60 minút.
 5. Objaví sa prvá otázka. Vpravo hore je ukazovateľ času. Po uplynutí 30 minút ukazovateľ zmení farbu na oranžovú. Posledných 5 minút ukazovateľ zmení farbu na červenú.
 6. Prečítaj si otázku a vyznač odpoveď. Ak v ostrom teste nevyznačíš žiadnu odpoveď, získaš za ňu 0 bodov. Za nesprávnu odpoveď sa ti odpočíta 1 bod. Ak nevieš, ktorá odpoveď je správna, nevyznač radšej žiadnu možnosť. Nič nezískaš, ale ani nestratíš. Ak sa pomýliš, môžeš svoju odpoveď zmeniť.
 7. Ak si si odpoveďou istý(á), zaklikni políčko ISTOTA. Ak vyznačíš istotu v ostrom teste pri správnej odpovedi, získaš bonusové body. Ak vyznačíš istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratíš.
 8. Ak nevieš na nejakú otázku odpovedať, preskoč ju. Keď ti zostane čas, môžeš sa k nej vrátiť. Odpovede, ktoré si už vyznačil(a), budú mať inú farbu. Môžeš sa ľubovoľne pohybovať v otázkach oboch testov dopredu a dozadu.
 9. Na pohyb medzi otázkami používaj iba šípky sipka vpravo a sipka vpravo , ktoré sú pri otázkach. Nepoužívaj tlačidlo Backspace ani šípky ⇽, ⇾ v prehliadači.
 10. Ak odpovieš na všetky otázky alebo budeš chcieť test ukončiť, klikni na Ukončiť test.
 11. Prichystaj si papier na poznámky. Tam si znač aj svoje odpovede, aby si ich v prípade technickej poruchy vedel(a) znovu vyznačiť.
 12. Po ukončení testu sa zobrazí prehľad tvojich odpovedí spolu so správnymi odpoveďami. Pri otázkach, na ktoré si neodpovedal(a), alebo si ich preskočil(a), bude uvedené X.
NASPÄŤ