Súťaž EXPERT geniality show

EXPERT geniality show

KARTA ŠKOLYNa vstup do Karty školy potrebujete kód a heslo, ktoré sme vám poslali v zásielke s ponukou súťaže. Ak z nejakých dôvodov kód resp. heslo nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52, 0903 / 722 986) alebo e-mailom.

Kód školy:  

Heslo: